Popis projektu „Čo robíš sused - na návšteve s internetom“

Navštivte stránky našeho slovenského partnera Čo robíš sused...  

Obec Horné Srnie a město Slavičín leží v těsné blízkosti česko-slovenské hranice.Vzdálenost obou sídel je vzdušnou čarou cca 19 km. Obě sídla mají mnoho společných geografických a sociálně-ekonomických charakteristik. Vývoj správy věcí veřejných po roce 1993, kdy došlo k reálnému rozdělení společného státu, měl v obou republikách svá specifika. V období transformace měli občané obou republik na mysli hlavně své problémy, přičemž podobné úkoly se řešily paralelně i na druhé straně hranice. Výměna informací o životě, kulturních a sportovních setkáních, volnočasových aktivitách, ale i krizovém managementu a civilní ochraně obyvatelstva vázla. Po úvodních setkáních zástupců obce Horné Srnie a města Slavičín se zjistilo, že intenzivní výměnou informací o každodenním dění se zkvalitní život občanů na obou stranách hranice. Představitelé obce Horné Srnie a města Slavičín se rozhodli, že napomohou k intenzivnější výměně informací, zkušeností, podnětů z obou stran hranice realizací projektu, který bude prostřednictvím nových informačních technologií podněcovat přeshraniční česko-slovenskou spolupráci celé škále života na obou stranách.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení využívání informačních technologií v příhraničním regionu prostřednictvím vybudování online sítě digitálního informačního obsahu.

Specifickými cíli jsou zejména:

-          zlepšení přístupu obyvatel obce Horné Srnie a města Slavičín sídel k informačním technologiím

-          zlepšení přístupu obyvatel k aktuálním informacím a událostem života v sousední republice

-          zkvalitnění výměny informací a zlepšení spolupráce místních samospráv v SR a ČR

-          podpora a rozšíření cestovního ruchu v regionu, rozšíření kulturního povědomí obou národů

-          nadstavba systému ochrany obyvatel před povodněmi prostřednictvím využití nejnovějších informačních technologií

 

K naplnění cílů dojde prostřednictvím rekonstrukce a rozšíření bezdrátové přístupové sítě k internetu v obou sídlech s důrazem na vzájemnou interoperabilitu. Stávající sítě nejsou schopné technologicky ani kapacitně zvládnout objem přenášených dat tohoto projektu.

Vybudování veřejně přístupných infoboxů v obou obcích s přístupem k internetu. Jedná se o instalaci celokovových, povětrnostním vlivům odolných infoboxů – terminálů s 24 hodinovým online napojením na internet.

Instalace a propojení statických a přenosných kamer na online přenos vizuálních informací z obou sídel s výstupovým systémem zahrnujícím server, na který se budou ukládat data a LCD panel v budově místní samosprávy, kde budou neustále online viditelné výstupy všech kamer u obou sídel. Celkem bude u každého partnera k dispozici 5 kamer, které budou přenášet obraz z klíčových pohledů na sídlo každého partnera, s  možností nainstalovat kamery na snímání kulturních a sportovních setkání a jejich přímý přenos projektovému partnerovi. Kamery budou mít také možnost v případě aktuálního povodňového nebezpečí snímat vodní tok a napomoci tak k včasnému a kvalitnímu řešení krizových situací.

Instalace a propojení stálé česko-slovenské videokonference lokálních samospráv. Jedná se instalaci LCD panelů se zabudovanou kamerou a softwarem u každého partnera. Videokonference bude sloužit ke společným zasednutím zastupitelstev, operativním poradám starostů a řešení aktuálních problémů.

 

Vytvoření a propojení dvojdoménové stránky v třech jazykových mutacích. Stránka bude obsahovat záznamy ze společných jednání, kulturních, sportovních a dalších událostí komunitního života. V neposlední řadě bude napomáhat i ke zvýšení cestovního ruchu v obou lokalitách.

Bude vytvořeno DVD v trojjazyčném provedení s vizuálními výstupy z přípravy a realizace předcházejících projektových aktivit.

 

 

Copyright © město Slavičín   |  Login  |  tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.